Cách tiêu tiền của người giàu và người nghèo

Đây là một bài viết ngắn khá hay mà tôi đã đọc được trên vblog.vn. Hôm nay mạn phép chia sẻ lại tại trang này với mục đích đơn giản là cho những ai đọc được bài này có được một cái nhìn mới về các tiêu tiền của người giàu và người nghèo.

Bí quyết quản lý tiền của người giàu là: “Chi ít hơn thu. Đầu tư phần tiết kiệm để đạt mức tăng lũy tiến cho tới khi bạn tích lũy được một số tài sản gia tăng đủ để sinh ra dòng tiền mới để duy trì hoặc vượt quá mức sống ước mơ của bạn”.

Cách Quản Lý Tiền Của Người Nghèo

Cách Quản Lý Tiền Của Người Trung Lưu

Cách Quản Lý Tiền Của Người Giàu

Tóm lại, bí quyết quản lý tiền của người giàu là: “Chi ít hơn thu. Đầu tư phần tiết kiệm để đạt mức tăng lũy tiến cho tới khi bạn tích lũy được một số tài sản gia tăng đủ để sinh ra dòng tiền mới để duy trì hoặc vượt quá mức sống ước mơ của bạn”. - “Bí quyết tay trắng thành triệu phú” của tác giả Adam Khoo.